Hírek - Nagyvenyim

Közmeghallgatás



M E G H Í V Ó

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

közmeghallgatást

tart a Kossuth Lajos Általános Iskolában

2018.  február  6-án 17.00 órai kezdettel.

Napirend:

1. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének várható teljesítéséről.

2. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2018. évi  költségvetés fő számairól. 

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester



2018 február 02 péntek - 09:54:38 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Mi újság Nagyvenyimen?


Már weboldalunkon is olvasható  a Mi újság Nagyvenyimen? című önkormányzati kiadvány februári lapszáma.

Legfrissebb szám: 2018 február - 201802.pdf 



2018 február 02 péntek - 09:43:23 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Energetikai korszerűsítés



Eljárást lezáró szerződés - Nagyvenyim_Energetika_alairt_szerzodes.pdf 



2018 január 26 péntek - 17:06:36 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Látogatási tilalmat rendeltek el Fejér megyében



A Fejér Megyei Kormányhivatal a betegek védelme érdekében 2018. január 26-tól kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívta fel a megye valamennyi fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményét. A rendelkezés minden kórházi osztályra érvényes.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert az influenza figyelőszolgálat adatai szerint a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány két járási hivatal népegészségügyi osztály és a megye illetékességi területén jelentősen meghaladta, egy járási hivatal népegészségügyi osztály illetékességi területén átlépte a járványos küszöb értéket. A megye területéről influenzaszerű tünetekkel járó közösségi halmozódás is jelentettek.



2018 január 24 szerda - 20:23:33 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


A Mezőföldvíz Kft. felhívása a fagyveszélyre


 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

A MEZŐFÖLDVÍZ KFT. FELHÍVÁSA A FAGYVESZÉLYRE

Még nem késő védekezni a fagykár ellen!

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., mint felelős szolgáltató felhívja fogyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az intézmények figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, az aknákban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a fagy hatására bekövetkező mérő-meghibásodásokat és a jelentkező kellemetlenségeket, többlet költségeket.

Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és erős az áramlás. Az év elején tapasztalt mínusz 20 fokos hideg több tucat vízóra elfagyást és tetemes kárt okozott fogyasztóinknak. Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz. A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64.§ (8) bek. szerint az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Továbbá a 70. § (2) bek. e) pontja alapján a felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik.

A hideg idő hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott vízmérők komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, a talajban, a fűtetlen pincékben. Nagy összegű kiadásokat jelent a feleslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen magas helyreállítási költség, különösen igaz ez az épületekben keletkezett károk esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi vízfelhasználásának.

A kellő gondossággal elvégzett fagy elleni védelem a fogyasztónak nem csak kötelessége, de egyben érdeke is, hiszen néhány lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár keletkezzen értékeiben:

  • Vízmérő-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérőórának is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, így a fedélen keresztül a fagy mélyebbre tud jutni.
    Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, ha sérült, cseréljük, illetve alulról hőszigetelni kell. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatető aljára rögzíteni. Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti. Erre akár egy pléd vagy
    papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hőt ott tartja.
  • Pincék, fűtetlen helyiségek: Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek a vízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
    Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről is. Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen helyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.
  • Épületek fagymentesítése: A télen nem lakott épületeknél vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a víztelenítés. Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz, és tavaszig biztosan nem okozhat gondot a fagy. Ha későn látunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víztelenítést.

Javasoljuk, időben tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket. Különösen azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy egyáltalán nem használják, illetve nyaralóknál, hétvégi házaknál. Mielőtt bárki szakemberhez fordul, előtte vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvasszuk fel a benne lévő vizet.

Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén, valamint további információkért írjon az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címre, vagy tárcsázza ügyfélszolgálatunkat a 06-80/442-442 telefonszámon.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!



2018 január 24 szerda - 20:17:57 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Nagyvenyim településkép


Tisztelt Polgárok!

A 2016 júliusában hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített környezet és táj egységes védelme. A törvénnyel és a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelettel az Országgyűlés a településkép védelmével kapcsolatos helyi, települési szintű szabályozást új alapokra helyezte. A településkép alakítása mostantól leginkább a helyi közösség felelőssége!

A törvény és a kormányrendelet értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: kézikönyv), és erre alapozva ki kellett dolgoznia a településképi rendeletét.

A kézikönyv szemléletformáló szerepet tölt be, feladata a település épített örökségének bemutatása, az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése, az arculati jellegzetességek, helyi sajátosságok feltárása, bemutatása. A bemutató, elemző részeket követően javaslatokat fogalmaz meg a településképhez illeszkedő építészeti, műszaki és kertészeti kialakításra, majd néhány, a településen fellelhető jó példát is bemutat.

A kézikönyv akkor lehet hasznos, ha az abban megfogalmazottakat a helyi közösség széleskörűen megismeri és elfogadja. A kézikönyv készítésével kapcsolatosan 2017. május 9-én, majd 2017. december 5-én lakossági fórumot tartottunk.

A Településképi rendelet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi követelményekről, a reklámokról, a reklámhordozókra vonatkozóan a településképi bejelentésről, a településképi kötelezésről és a helyi értékek önkormányzati támogatásáról szóló rendelkezések az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyvét és a településképi rendeletet a község képviselő-testülete a 2017. december 19-i ülésén elfogadta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelet előírásait 2018. január 1-től alkalmazni kell az építési engedélyhez nem kötött tevékenységek esetében is!

Az önkormányzat a településképi követelményekről kérelemre szakmai konzultációt biztosít.

A Kézikönyv legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül. Folyamatosan várjuk javaslataikat, észrevételeiket, és a jó példákat, a tájat, a az arculatot formáló részleteket bemutató fotóikat a www.nagyvenyim.hu honlapon elhelyezett véleménynyilvánító felületen.

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyv:
nagyvenyim_tak2017_vegleges.pdf

20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről:
onk_rendelet_a_telepuleskep_vedelmerol.pdf


VÉLEMÉNYÉT EZEN AZ OLDALON OSZTHATJA MEG VELÜNK

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester



2018 január 21 vasárnap - 19:14:23 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Fogászati rendelés szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati rendelés

2018. január 22-től 2018. január 26-ig
szabadság miatt szünetel.

Sürgős esetben helyettesítés:
Dr. Gátszegi Tamás
Dunaújváros, Petőfi S. u. 1.

hétfő: 13.00-18.00 óráig
kedd: 13.00-18.00 óráig
szerda: 13.00-18.00 óráig
csütörtök: 09.00-11.00 óráig
péntek: 07.00-13.00 óráig



2018 január 18 csütörtök - 09:36:33 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2 3 ... 118 119 120

Archívum

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2018-BAN NAGYVENYIMEN admin @ (jan 18 : 08:44) (Nagyvenyim - hírek)