Hírek - Nagyvenyim

Felhívás - Szociális célú tűzifa kérelem benyújtási határidő


Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet fogadott el 17/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, mely a Rendeletek menüpont alatt érhető el. 

A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

  • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetében a 200 %-át (57.000,-Ft) és
  • b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

  • a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon első alkalommal 2017. december 1-jéig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. 

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a 2017. december 4-i bizottsági ülésen.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban.2017 november 23 csütörtök - 19:12:32 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Köszönetnyilvánítás


Sikeres volt a közösségi faültetés! Köszönöm minden résztvevőnek és támogatónak aki hozzájárult a község 70. jubileumi esztendejének e szívet melengető eseményéhez! Külön köszönet a Szent Bernát Arborétum Alapítványa, az Erdőjárók és az NTFE tagjainak, a hivatal és az iskola dolgozóinak (Kiss Csabának, Németh Lászlónak, Kuminka Józsefnek, Csizmadia Györgynek, Szurmai Viktornak, Szabó Imre "Lecsónak", Baranyi Józsefnek...) az ültetés előestéjén megérkezett fák és faóriások lepakolásában nyújtott szakértő és izzasztó segítségért! Köszönet illeti továbbá a Tilla Trans Kft. tulajdonosait, vezetőit és dolgozóit, hiszen híven a Nagyvenyim település számára eddig is nyújtott segítő támogatásuk hagyományához, ezúttal is ők voltak segítségünkre a nem kicsi terhet képviselő rakomány idejuttatásában! És köszönet a Polgárőrség tagjainak is az ültetésben való jeleskedésért, büszkék lehetünk rájuk!

A faültetés szívmelengető érzéseket ébresztett a résztvevőkben, az "élet" megnyilvánulásának egy új dimenzióját tárta fel. Most ismét gazdagodott a település: fával, jövőképpel, életenergiával és összefogással egyaránt.

Nagyvenyim lakóinak nevében, köszönet érte!

A RAJZON NARANCS SZÍNBEN ÁBRÁZOLT FÁKNAK MÁR VAN ÖRÖKBEFOGADÓJA, A KÉK SZÍNŰEK MÉG ÖRÖKBE FOGADHATÓK
Az iskola területén lévő fák örökbefogadását Kundra Lászlóné igazgatóval kell egyeztetni. Az arborétumban örökbe fogadható fák listája a táblázatban található, egyeztetni Vargáné Kaiser Katalin polgármesterrel kell.

Nagyobb méretben megtekintéshez kattintson a képre!

Örökbe fogadható, és a más örökbe fogadott fák:


Nagyobb méretben megtekintéshez kattintson a képre!

KÉPEK

Vargáné Kaiser Katalin polgármester2017 november 21 kedd - 20:25:35 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


"70 ÉV - 70 FA NAGYVENYIMÉRT"Szeretettel hív és vár mindenkit Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata az intézményeivel, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolával, a Szent Bernát Arborétum Alapítvánnyal, az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesülettel és a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesülettel

"70 ÉV - 70 FA NAGYVENYIMÉRT"
címmel
KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSÉRE

a település önállóságának 70. jubileumi évében megtartott környezetvédelmi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Időpont:
2017. november 11. (szombat)
reggel 8.00 órától

Helyszínek:

  • a Szent Bernát Arborétum (parktakarítással egybekötve) és
  • a település központja (iskola területén, a polgármesteri hivatal környékén és a Ligetben)

A fákat és az ültetőgödrök kialakítását az önkormányzat ingyenesen biztosítja. Az ültetés tájépítészeti terv alapján történik, a hozzá szükséges szerszámokat kérjük, hozzák magukkal! A beültetéshez szükséges víz a Rendházból és a hivatalból vételezhető.

A kiültetett fák az önkormányzatnak nyújtott 5000.- Ft-os, kötelezettségvállaláshoz kötött adománnyal örökbe fogadhatók!

Örökbe fogadható fák listája:


Nagyobb méretben megtekintéshez kattintson a képre!

Kérjük jelezzék felénk, ha szeretnének fát ültetni, vagy örökbe fogadni!

Jelentkezés: 25/506-220, 25/507-460, 30/9912937, venyimtitk@invitel.hu, muvhaznagyvenvim@gmail.com

Az örökbefogadók nevét az ültetést követően kis táblácskán megjelöljük. Faültetési akciónkhoz természetbeni és pénzbeli felajánlásokat az önkormányzat köszönettel fogad.


Ültetési tervezet:


Nagyobb méretben megtekintéshez kattintson a képre!

Bankszámlaszámunk:11736037-15361442


Szeretettel várunk minden dolgos, segítő kezet!
Tegyünk együtt lakóhelyünk környezetéért!2017 november 08 szerda - 20:57:17 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Agrárgazdasági kamarai választás 2017
HIRDETMÉNY

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.

A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.

A szavazásra jogosult kamarai tagok országosan minden megyében ezen a napon adhatják le a szavazatukat a jelölő szervezetek megyei küldöttjelölteket tartalmazó listájára. A megyei küldöttek a következő 5 évben képviselik a kamarai tagok érdekeit a Kamara megyei szervezetein keresztül, továbbá megválasztják a Kamara megyei és országos tisztségviselőit.

NÉVJEGYZÉK
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény és a Kamara Alapszabálya értelmében – a pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkezők kivételével – valamennyi kamarai tag jogosult a megyei küldöttek választásában részt venni.
A Kamara a 2017. június 30-i kamarai tagjegyzék alapján összeállította a választási névjegyzéket, amely kereshető formá- ban elérhető a köztestület portálján (www.nak.hu). A Kamara szavazásra jogosult tagja lakóhelye, illetve székhelye szerinti szavazási körzetközpontban adhatja le szavazatát. A választási névjegyzékben szereplő tagok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak.

SZAVAZÁS
Érvényesen szavazni egy jelölőszervezet által állított listára lehet a megyében kijelölt szavazási körzetközpontban a Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjai előtt. Szavazás előtt a Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjai ellenőrzik a szavazási jogosultságot, ezért a tagnak szükséges magával vinni személyazonosságát igazoló okmányát (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) és lakcímkártyáját, illetőleg amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentum másolati példányát (pl.: aláírási címpéldány, cégkivonat). A képviseleti jogot igazoló dokumentum hiányá- ban a Helyi Kamarai Választási Bizottság elektronikus úton győződik meg a képviseleti jogosultságról. A jogi személy képviseletében eljáró, akár önálló, akár együttes cégjegyzési joggal rendelkező képviselő által a szavazás helyszínén polgári és büntetőjogi felelősségvállalás mellett megtett nyilatkozat szükséges annak hiteles igazolására, hogy több képviselő vagy együttes cégjegyzési joggal rendelkezők közül ő jogosult a jogi személyt megillető szavazati jog gyakorlására.

ÁTJELENTKEZÉS
A Választási Szabályzat értelmében lehetőség van arra, hogy a szavazásra jogosult tag adott megyén belül a kiküldött értesítőben megjelölt szavazási körzetközponttól eltérő szavazási körzetközpontban voksoljon. Az átjelentkezéshez szükséges formanyomtatvány megtalálható a Kamara portálján, illetőleg bármelyik falugazdász irodában kérhető. Átjelentkezésre irányuló kérelmet a Kamara részére (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285. vagy kamaraivalasztas@nak.hu) szükséges eljuttatni legkésőbb 2017. október 29. (vasárnap) éjfélig.

A megyei küldöttválasztásról a szavazás eredményét, megyénként az Országos Kamarai Választási Bizottság állapítja meg. A szavazás a 2012. évi CXXVI. törvény 33.§ (1) bekezdése szerinti eljárásnak minősül.

A kamarai választással kapcsolatban tájékozódhat a Kamara portálján (www.nak.hu), a „Kamarai választás 2017” menüpont alatt. Részletes tájékoztatásért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon munkaidőben a + 36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon, vagy írjon nekünk a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara2017 október 29 vasárnap - 15:11:06 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


A Miniszterelnökség pályázati felhívása Területi Közigazgatási Ösztöndíjra


„A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2018. évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére. A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. 

További részletek2017 október 29 vasárnap - 14:52:22 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Október 23.
2017 október 18 szerda - 08:05:13 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


EKG- és a laborvizsgálat szabadság miatt szünetelTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi rendelőben
az EKG és a laborvizsgálat

2017. október 20-án, pénteken

szabadság miatt szünetel.2017 október 18 szerda - 07:56:10 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  1 2 [3] 4 ... 118 119 120

Archívum

Tegyünk együtt a környezetünkért! admin @ (okt 12 : 19:57) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Bursa Hungarica 2018 admin @ (okt 01 : 20:39) (Nagyvenyim - pályázat)
Szüreti Mulatság admin @ (szept 27 : 14:58) (Nagyvenyim - oktatás)