Hírek - Nagyvenyim

Mi újság Nagyvenyimen?


Már weboldalunkon is olvasható  a Mi újság Nagyvenyimen? című önkormányzati kiadvány decemberi lapszáma.

Legfrissebb szám: 2017 december - 201712.pdf 2017 december 06 szerda - 09:14:22 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat


Tájékoztatás a 2018. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2017. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatokat elbírálta, a nyújtott támogatások összesített adatai a következők:

Beérkezett pályázatok:

 • „A” típusú pályázat: 4 db
 • „B” típusú pályázat: 2 db

Önkormányzat döntése:

„A”  típusú pályázat 

 • támogatott - 4 db
 • nem támogatott - 0 db
 • bírálatból kizárt - 0 db

,,B” típusú pályázat

 • támogatott - 2 db
 • nem támogatott - 0 db
 • bírálatból kizárt - 0 db

ebből:

 • 5.000-Ft/hó összegű támogatás 3 db
 • 8.000-Ft/hó összegű támogatás 3 db

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata2017 december 06 szerda - 09:03:26 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Advent a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodásokkal
2017 december 01 péntek - 12:03:23 | kategória: Nagyvenyim | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Adventikoszorú-készítés
2017 december 01 péntek - 12:01:04 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


„A mi Európánk” vetélkedő felhívásaA székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, a 2017/2018 tanévben ismét meghirdeti „A mi Európánk” című vetélkedőt magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára.

Célunk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket térségünk múltjáról, jelenéről, Európában betöltött szerepéről, saját lehetőségeikről és egymásról, ezzel is elősegítve a közös értékek továbbélését.

A vetélkedő témakörei: országismeret (kultúra, földrajz, népszokások, nevezetességek, érdekességek, ünnepek, gasztronómia, sport), az I. világháború centenáriuma, általános EU-s ismeretek, emberi és polgári jogok, választójog, környezetünk, oktatási-tanulási lehetőségek, energiaügyek, foglalkoztatás.

A döntős csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.

A vetélkedő nyelve: magyar (ám egyes feladatoknál szükség lehet a német, ill. az angol nyelv ismeretére is).

Jelentkezés: A vetélkedőre 3 fős középiskolai tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedőn. A vetélkedőre a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) megadottak szerint lehet regisztrálni és a regisztráció után innen válnak elérhetővé az internetes feladatok. A csapatok itt – is – tájékozódhatnak a vetélkedő folyamatáról és érvényben lévő szabályairól.

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntő Székesfehérváron.

1. forduló: 2017. december 1. – december 14.                        

2. forduló: 2018. február 8-án magyar idő szerint 14:00–18:00 óra. (A megoldásokra elegendő 2 óra.)

12 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért kapott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut be, de egy régióból maximum 3 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős.

A döntő időpontja: 2018. március 24. (szombat) 9:00 óra.

A fődíj: ismerkedés az Európai Parlament működésével, az Európai Parlament egyik székhelyén 2018. június 30-ig. 

Különdíj: részvételi lehetőség a strasbourgi Euroscola - programban. A különdíj az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának felajánlása a vetélkedő 10 éves évfordulója alkalmából. A különdíjban részesített (magyarországi székhelyű)  iskolából 24 diák (16-18 év közötti) és 2 kísérőtanár kiutazását támogatja az Európai Parlament. (további részvételi szabályok: http://euroscola.hu/euroscola/szabalyzat/).

További díj: Pihenés 4 fő részére Balatonszemesen a Karsai Zrt. támogatásával.

A díjakat – részben vagy egészben – szervező partnereink biztosítják.

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon és a www.facebook.com/tarsolyegyesulet oldalon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

Sipos András - a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke    2017 december 01 péntek - 11:57:29 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Partnerségi Egyeztetés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéről


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozás alatt lévő tervezete elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. Jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet 2017. december 5-én 17.00 órakor a Községháza tanácskozó termében Lakossági Fórum keretében is bemutatjuk. A fórumra tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Az egyeztetési anyag 2017. november 27-től megtekinthető a www.nagyvenyim.hu oldalon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein is.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

a) Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy

c) nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

készülő kézikönyvvel és rendelet tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e-mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

A fenti partnerségi egyeztetés, valamint az azt követő államigazgatási egyeztetési eljárás észrevételei nyomán véglegesített tervezetet várhatóan december 19-én terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

A TAK elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.

Településképi rendelet

Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek: helyi értékvédelem, reklám, településképi bejelentés, településképi véleményezés, településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.

Kapcsolódó letölthető anyagok:

Nagyvenyim nyilvántartott értékei:
Nagyvenyim_nyilvantartrott_epiteszeti_ertekei.pdf

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyv:
Nagyvenyim_TAK.pdf

Nagyvenyim Építési Szabályzat településképi rendelkezései:
NESZ_2015.pdf

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről - véleményezésre:
TKR_Nagyvenyim_velemenyezesre.pdf

Nagyvenyim, 2017. november 27.

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester2017 november 27 hétfő - 18:25:22 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Felhívás - Szociális célú tűzifa kérelem benyújtási határidő


Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet fogadott el 17/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, mely a Rendeletek menüpont alatt érhető el. 

A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetében a 200 %-át (57.000,-Ft) és
 • b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

 • a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,
 • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon első alkalommal 2017. december 1-jéig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. 

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a 2017. december 4-i bizottsági ülésen.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban.2017 november 23 csütörtök - 19:12:32 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  1 2 [3] 4 ... 118 119 120

Archívum

Közbeszerzési terv 2017 admin @ (nov 22 : 19:07) (Nagyvenyim - pályázat)
Köszönetnyilvánítás admin @ (nov 21 : 20:25) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
"70 ÉV - 70 FA NAGYVENYIMÉRT" admin @ (nov 08 : 20:57) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)