Felhívás partnerségi egyeztetésre - Nagyvenyim

Felhívás partnerségi egyeztetésre


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy

a Képviselő-testület 86/2017.(VI.27.) önkormányzati határozatával a Nagyvenyim központjának Deák F. utca – Fő út – Mezőfalvi út – Piac tér - Fő út sarkán a benzinkút által határolt központi területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Ennek kapcsán a helyi építési szabályzat és szabályozási terv partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. 42. §-a alapján tárgyalásos eljárásban történik, jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A partnerségi véleményezési dokumentáció megtekinthető a www.nagyvenyim.hu honlapon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein. A partnerségi véleményezés keretében az önkormányzat 2017. július 27-én 17.00 órakor lakossági fórumot is tart a polgármesteri hivatalban.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

a) Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy
c) nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
d) nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e.mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

Alátámasztó munkarész - alatamaszto_munkaresz.pdf 

Rendelet tervezet - központ - rendelet_tervezet_kozpont.pdf 

Partnerségi véleményezesi dokumentáció - partnersegi_velemenyezesi_dokumentacio.pdf 

Nagyvenyim, 2017. július 18.

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester2017 július 18 kedd - 15:38:33 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2