Nagyvenyim településkép - Nagyvenyim

Nagyvenyim településkép


Tisztelt Polgárok!

A 2016 júliusában hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített környezet és táj egységes védelme. A törvénnyel és a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelettel az Országgyűlés a településkép védelmével kapcsolatos helyi, települési szintű szabályozást új alapokra helyezte. A településkép alakítása mostantól leginkább a helyi közösség felelőssége!

A törvény és a kormányrendelet értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: kézikönyv), és erre alapozva ki kellett dolgoznia a településképi rendeletét.

A kézikönyv szemléletformáló szerepet tölt be, feladata a település épített örökségének bemutatása, az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése, az arculati jellegzetességek, helyi sajátosságok feltárása, bemutatása. A bemutató, elemző részeket követően javaslatokat fogalmaz meg a településképhez illeszkedő építészeti, műszaki és kertészeti kialakításra, majd néhány, a településen fellelhető jó példát is bemutat.

A kézikönyv akkor lehet hasznos, ha az abban megfogalmazottakat a helyi közösség széleskörűen megismeri és elfogadja. A kézikönyv készítésével kapcsolatosan 2017. május 9-én, majd 2017. december 5-én lakossági fórumot tartottunk.

A Településképi rendelet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi követelményekről, a reklámokról, a reklámhordozókra vonatkozóan a településképi bejelentésről, a településképi kötelezésről és a helyi értékek önkormányzati támogatásáról szóló rendelkezések az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyvét és a településképi rendeletet a község képviselő-testülete a 2017. december 19-i ülésén elfogadta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelet előírásait 2018. január 1-től alkalmazni kell az építési engedélyhez nem kötött tevékenységek esetében is!

Az önkormányzat a településképi követelményekről kérelemre szakmai konzultációt biztosít.

A Kézikönyv legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül. Folyamatosan várjuk javaslataikat, észrevételeiket, és a jó példákat, a tájat, a az arculatot formáló részleteket bemutató fotóikat a www.nagyvenyim.hu honlapon elhelyezett véleménynyilvánító felületen.

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyv:
nagyvenyim_tak2017_vegleges.pdf

20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről:
onk_rendelet_a_telepuleskep_vedelmerol.pdf


VÉLEMÉNYÉT EZEN AZ OLDALON OSZTHATJA MEG VELÜNK

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester2018 január 21 vasárnap - 19:14:23 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2