Bursa Hungarica 2013 - Nagyvenyim

Bursa Hungarica 2013


2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. október 8-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Tisztelt Pályázók!

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 8-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról és az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról.


A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázati kiírások (A és B típus) letölthető formában megtalálhatók a Pályázatok/egyéb cím alatt 2012. október 26-tól, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!
Ennek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetik és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban feltüntetett mellékletekkel együtt, amelynek átvételéről az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak.  A pályázati űrlap csak a kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

A pályázatokat az önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indokairól 2012. december 21-ig  írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

A pályázati kiírások (A és B típus)

Nagyvenyim, 2012. október 26.

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző2012 október 26 péntek - 07:09:10 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2