Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Nagyvenyim

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1     Alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok
        Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevé-
        kenységét meghatározó alapvető jogszabályok, állami irányítás
        egyéb jogi eszközei.

         - Magyarország Alaptörvénye
         - 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
         - 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
           szolgáltatás általános szabályairól
         - Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
           Működési Szabályzata
         - Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének
           11/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és 
           Működési Szabályzatáról

2.2     Helyi Önkormányzat önként vállalt feladatai

2.3     Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
          2.3.1 Ügytípusok
                  2.3.1.1 anyakönyvi ügyek
                  2.3.1.2 szociális ügyek
                  2.3.1.3 adóügyek
          2.3.2 Hatósági statisztika


2.4     Közszolgáltatások

2.5     Nyilvántartások
        2.5.1 Bejelentés köteles kereskedelmi tev. nyilvántartása /frissítve: 2017.06.13.
        2.5.2 Működési engedélyek nyilvántartása /frissítve: 2017.06.13.
        2.5.3 Szálláshelyek nyilvántartása  /frissítve: 2016.10.05.
        2.5.4. Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely nyilvántartás /frissítve: 2016.10.05.
        2.5.5 Telepekről vezetett nyilvántartás /frissítve: 2017.06.13.


2.6     Nyilvános kiadványok

2.7     Döntéshozatal, ülések
         2.7.1 Testületi szerv döntései előkészítésének rendje
         2.7.2 Testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés
                  (véleményezés módja)

         2.7.3 Testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
         2.7.4 Testületi szerv ülésének helye
         2.7.5 Testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint
                  nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei

         2.7.6 Testületi szerv tervezett üléseinek ideje
         2.7.7 Testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
         2.7.8 Testületi szerv üléseinek napirendje
         2.7.9 Testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.8     Szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
           
2.8.1 Testületi szerv döntéseinek felsorolása
            2.8.2 Testületi szerv döntéshozatalának dátuma 
         2.8.3 Testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
         2.8.4 Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra 
                 irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és
                 kapcsolódó dokumentumok
         2.8.5 Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló 
                 koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az
                 egyeztetés állapota
         2.8.6 Helyi Önkormányzat Képviselő-testületének nyivános ülésre
                 benyújtott előterjesztések és benyújtás időpontjától
         2.8.7 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az
                 észrevételek elutasításának indokairól
                
2.9     Pályázatok
           
2.9.1 Bursa Hungarica 

2.10   Hirdetmények

2.11   Közérdekű adatok igénylése

2.12   Közzétételi listák