Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Nagyvenyim - Nagyvenyim

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat NagyvenyimSZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN VEHETŐK IGÉNYBE
PROBLÉMÁJÁT BIZALMASAN KEZELJÜK


A szolgálat munkája, hozzá járul a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Ezenkívül a szolgálat feladata, hogy a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylők számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg mindezek érvényesülését.

Ellátottak köre

 • lelki, mentális problémával küzdő egyének, családok,
 • szociálisan rászorult személyek, családok, hajléktalanok,
 • krízishelyzetbe került személyek, családok,
 • szenvedélybetegek, életvezetési problémával küzdők,
 • gyermeknevelési problémákkal segítséget kérők,
 • tartós betegségben szenvedők, fogyatékos személyek,
 • lakhatási problémával, adósságteherrel küzdők,
 • munkavállalási, foglalkoztatási problémákkal segítséget kérők,
 • tartós és fiatal munkanélküliek,
 • családi konfliktusok miatt a szolgálathoz fordulók,
 • 0-18 éves korosztály és családtagjaik,
 • utógondozás esetén 18-25 éves korosztály


Ki veheti igénybe?

Nagyvenyim  és Mélykút puszta  területén, önként, állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek fordulhatnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön.

Valamint azok a személyek veszik igénybe, akik

 • más intézmények jelzését követően
 • hatóság által kötelezett formában
 • oktatási intézmény felkérésérekerülnek a szolgálattal kapcsolatba.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tájékoztatás és információnyújtás - Szociális ellátásokról és igénybevételük feltételeiről (segélyekről, támogatásokról, adományokról)

Segítségnyújtás ügyintézésben - Ellátások igénylése, kérelmek megírása stb.

Nyomtatványok biztosítása - Segélyek, nyugdíjak, társadalombiztosítási ellátások igényléséhez

Családsegítés - Életvezetési tanácsadás, egészségügyi, családi-kapcsolati problémák kezelése, konfliktus kezelés stb.

Adományok közvetítése - Ruhanemű, cipő, könyv, játék, háztartási gép, bútor, élelmiszer, stb.


Elérhetőségünk:
Tel.: 0625/506-212,
e-mail: gyermekjoletn@invitel.hu


Ügyfélfogadási helyszín:
2421 Nagyvenyim, Fő út 43.

Ügyfélfogadási idő:
H-SZ-P: 7:30-11:00
K-CS: 13:00-15:00 

Előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási időn kívül is áll a szolgálat az Önök rendelkezésére.

Családsegítők:
Pók Tamásné (Zsuzsa), Kajári Zsanett


Forduljon a szolgálathoz bármilyen kérdéssel, azon leszünk, hogy mihamarabb segíthessünk!