Nagyvenyim Község rövid története - Nagyvenyim

Nagyvenyim Község rövid története


Történet | Megközelíthetőség

Nagyvenyim a Dunántúlon Fejér megyében a Mezőföld déli részén a Dunától nyugatra kb. 6 km távolságban található, Dunaújváros vonzáskörzetéhez tartozó település. /A két település közötti távolság alig 10 km./

Tájjellege igazi mezőföldi a Dunántúlra jellemző, szelíd ívelésű halmokkal, patak menti füzesekkel, zöld legelőkkel. Éghajlatára jellemző a meleg, száraz, mérsékelten forró nyár és a nagyfokú csapadékszegénység. A megye legszárazabb területe.

Határai: Északon Perkáta, észak-keleten Rácalmás határterülete, keleten Dunaújvárosi, délkeleten Apátszállás, nyugaton Mezőfalva.

Múlt

A község neve 1429-ben bukkan fel Venyim alakban. A Venyim helynévhez később csatolt Nagy- előtag a Mezőfalvához tartozó Kisvenyimtől való megkülönböztetésre szolgál.

A hajdani bronzkori település - mely volt török fennhatóság alatt, volt vagy másfél évtizedig teljesen lakatlan, majd a Zirci Apátság és Előszállási Uradalom része - 1947. augusztus 1-én nyerte el önálló települési rangját. Korábban Hercegfalvához, a mai Mezőfalvához volt csatolva, ekkor a lakónépesség száma 1479 fő volt. Jelenleg a településhez 4368 ha földterület tartozik.

A település önállóvá válása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. E fejlődés nemcsak a lakónépesség számának növekedésében, hanem a község arculatában is jelentkezik. Statisztikai adataink szerint 1949-ben összesen 193 lakóépületet tartottak nyílván, ma viszont 1359 lakóházat regisztrálunk.

E növekedésben jelentős szerepet játszott Dunaújváros közelsége. A városra jellemző nem éppen kedvező légszennyezettség miatt, főként a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején sokan telepedtek le a községben. Főként ez okozta a lakónépesség számának rohamos növekedését. 
A település iránti fokozottabb érdeklődést közművekkel való ellátottsága is indokolja. 1985-ben épült meg a vezetékes vízhálózat, majd ezt követte a vezetékes gáz, a telefonhálózat kiépítése, az utcák szilárd burkolattal történő ellátása.

Jelen

A településen az önkormányzat fenntartásában működik egy 100 férőhelyes óvoda, 9 tantermes - tornacsarnokkal rendelkező - iskola, valamint egy - több mint 15 ezer kötettel rendelkező - könyvtár.

Biztosított az egészségügyi alapellátás. Időskorúak bentlakásos elhelyezését biztosítja a Szegénygondozó Nővérek által épített és fenntartott Időskorúak Szociális Otthona. Az otthon 36 fő idős, beteg ember ellátásáról gondoskodik.

A kikapcsolódást és sportolási - tenisz, fallabda, kosárlabda - lehetőséget biztosít a Sportcentrum, mely magánvállalkozásban épült és üzemel.

Az elmúlt 10-12 év társadalmi - gazdasági változásai Nagyvenyim községet sem hagyták érintetlenül. A rendszerváltást megelőzően megélhetést biztosított a Dunaújvárosi Vörös Csillag Mgtsz, a kárpótlással együtt ez a lehetősége a mezőgazdaságból élőknek megszűnt. Elenyésző a településen azoknak a száma, akik élethivatásszerűen élnek a mezőgazdasági termelésből.

Helyben biztosított munkalehetőséget a korábban AFIT néven Budapesti székhellyel működő ipari vállalat. Sok egyszemélyes vállalkozás működik a községben, ez főleg a szolgáltatások területén jellemző. Megállapítható, hogy Nagyvenyim település jelentős iparral nem rendelkezik.

A községben élő aktív korú lakosság megélhetését a Dunaújvárosban működő cégek, vállalkozások biztosítják kb 85 %-ban. Több munkavállaló a helyi, illetve a városi munkalehetőségek szűkülésének hatására a településtől távolabb próbál munkát vállalni.

A közlekedésre az autóbuszos, illetve a saját tulajdonú gépkocsival történő közlekedés a jellemző. Vasúti közlekedés lehetősége biztosított, a falutól kb. 3 km távolságra van, szinte senki nem veszi azt igénybe.

A településen egy műemlék épület van, mely jelenleg a Római Katolikus Plébánia hivatala. Kétszintes kastély épület, korábban ciszterci kúria volt, 1737-ben épült.

A település részletes története itt letölthető.

Testvértelepülések:

Altomünster

Történelmi távlatban rövid idő 10 év , mégis úgy érezzük,hogy mindaz ami 1994.június 4- én a bajor Altomünster és a magyar Nagyvenyim települések között a partnerkapcsolati megállapodás kétoldalú aláírásával elkezdődött történelmi távlatokat nyitott meg mindkét közösség minden polgára számára. >>

Egeres

Románia erdélyi részén lévő Egeres és Nagyvenyim között a parnerkapcsolat meglehetősen fiatal, tavaly novemberben köttetett meg. A két település baráti viszonyának hivatalossá tételét kölcsönös látogatások előzték meg a tavasszal és a nyáron, ezek eredményeként utazott november közepén Nagyvenyim hivatalos önkormányzati küldöttsége Egeresre, az okmány szentesítése céljából. >>

Település legfőbb adatai

Főbb települési adatok: / KSH FM-i Ig. 2002 évi adatai alapján/

 • település területe: 4368 ha
 • lakónépesség száma: 4814 fő
 • férfiak száma: 2519 fő
 • nők száma: 2295 fő
 • foglalkoztatott férfiak száma: 1362 fő
 • foglalkoztatott nők száma: 773 fő
 • lakásállomány: 1359
 • ivóvízvezeték-hálózat: 37,9 km
 • gázcsőhálózat hossza: 31,4 km
 • gyógyszertár: 1
 • háziorvos: 2 fő