Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv - Nagyvenyim

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.
Telefon: (22) 526-900
Telefax: (22) 526-905
E-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu
Honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás helye:
Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Az ügyfélfogadás időpontja:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00-11.30 óráig és 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-11.30 óráig

A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje:

A vezetők - az Állami Főépítész és az Építésfelügyelet vezetője kivételével - a hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket. A hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek, valamint a szakigazgatási szervek az országgyűlési képviselőket soron kívül fogadják. A hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői és a szakigazgatási szervek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek kormánytisztviselői, köztisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.

Az Állami Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 16.00 óráig

Az állami főépítész előzetes időpont egyeztetés szerint fogad ügyfeleket.

Az építésfelügyelők az ügyfeleket fogadják:
Hétfő 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 16.00 óráig
Péntek 8.00 órától - 12.00 óráig fogadják.

Az Építésfelügyelet elérhetőségei:
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
(06-22-514-778, 06-22-514-790, 06-22-526-945, 06-22-526-946,
Fax: 06-22-526-941)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának ügyfélfogadási rendje:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00-11.30 óráig és 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-11.30 óráig

A Szociális és Gyámhivatal elérhetősége:
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
(06-22-526-931, Fax: 06-22-526-943)