Elismerések - Nagyvenyim

Elismerések


Díszpolgári címben részesítettek:

2001Dr. Kovács Pál (postumus)
17 évig ( 1968-tól 1985-ig ) a település körzeti orvosa volt. Lelkiismeretes szakmai tevékenysége mellett a helyi közélet meghatározó személyisége lett. Magasabb beosztásba kerülése után is mindig segítette a község, a nagyenyimiek ügyeinek intézését. Ezt az elismerést sajnos csak halála után kapta meg a településtől.

 

1997

Pataki József
Nagyvenyim postamestere volt 1988-ig. Postamesterként 43 éven át szolgálta a település lakosságát, segítette ügyeik intézését. Segítőkészségéről, emberiességéről számtalanszor tanúbizonyságot tett.A helyi színjátszó kör meghatározó alakja volt.
Több cikluson keresztül volt tanácstag, majd a rendszerváltást követően 1998-2002 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett.

Konrad Wagner
Altomünster partnertelepülés polgármestere. Altomünster és Nagyvenyim települések közötti partnerkapcsolat kiépítését, fenntartását szívügyének tekintette és tekinti. Döntő érdeme van abban, hogy a két település polgárai között folyamatosan fejlődő kapcsolat alakulhatott ki a kultúra, sport, gasztronómia és a művészetek területén.

Dolmány Vendel (postumus)
1951-től 1988-ig Nagyvenyim plébánosaként, katolikus papként és mint magyar - német szakos tanár, elévülhetetlen érdemeket szerzett a község lakóinak vallási, oktatási és kulturális fejlődése tekintetében. Nagyon szeretett a gyermekek oktatásával foglalkozni, hitoktatás és magán nyelvi órák formájában, de készséggel segített az idősebb emberek problémáinak megoldásában is. Képzettségével, sokoldalú ismereteivel, könnyed előadó-képességével magával ragadta a fiatalabb és az idősebb hallgatóságát is. Kutatómunkájával jelentős mértékben hozzájárult Nagyvenyim község történetének feldolgozásához.

Molnár J. Frigyes (postumus)
A harmincas évek közepétől 1971-ig tanító, 1958-tól nyugdíjazásáig a helyi általános iskola igazgatója volt. Nevéhez fűződik a jelenlegi - korábban központi - iskola megépítése. Sokoldalúan képzett nevelő volt. Munkája mellett szervezete a színjátszó kört, rajzolt, festett és méhészkedésre tanította a nagyvenyimieket. Munkásságával nagy megbecsülést vívott ki a település lakói körében.

 

1994

Lénárt József
Nevéhez fűződik a háború utáni földosztás, az első villanyhálózat kiépítése a községben. 15 évig volt a helyi termelőszövetkezet elnöke, 1959-től nyugdíjazásáig. A tsz elnökeként a helyi intézmények fejlesztéséhez jelentős segítséget nyújtott. A község közéletének aktív részese volt. Tanácstagként nem csak a körzetének, hanem az egész településnek a javát szolgálta.

 

1993

Palágyi József
A község önállóvá válását, Hercegfalvától való elszakadását szorgalmazta 1947 és 1950 között. Ebben az időszakban jegyzői tevékenységet látott el a településen. A tanácsok megalakulását követően végrehajtó bizottsági titkár volt 1950-től 1952-ig, majd a helyi általános iskolában tanítóként dolgozott nyugdíjazásáig. Tanítói munkája mellett népművelői, könyvtárosi teendőket is ellátott. Munkássága során mindig szívügyének tekintette az oktatást, nevelést, a helyi közügyekben való részvételt.  Nagyvenyim történetének kutatásában jelentőset és maradandót alkotott.