Szervezeti felépítés - Nagyvenyim

Szervezeti felépítés


Jegyző:
Takácsné dr. Gécs Anita
tel.: 06/25/507-450


Adóügyek:

Debreczenyi Katalin, László Tiborné
tel.: 06/25/521-307


Anyakönyv, népesség-nyilvántartási ügyek:

Domokos Edina
tel.: 06/25/506-210


Pénzügyi, gazdálkodási feladatok:

Ádám Andrea, Szabó Lívia, Kleibel Brigitta
tel.: 06/25/506-230


Szervezési, titkársági, iratkezelési ügyek:

Jakabné Verbóczki Szandra: tel.: 06/25/506-218
Pásztor Ferencné tel.: 06/25/507-460

Szociális, hagyatéki ügyek, kereskedelmi igazgatás:

Lénártné dr. Major Erika
tel.: 06/25/506-211


További telefonszámok