Aranydaru Nyugdíjas Klub - Nagyvenyim

Aranydaru Nyugdíjas Klub

2013-ban 33 éves Nyugdíjas Klub - képek

A nyugdíjasklub az idős emberek olyan közössége, mely aktív részese a helyi közéletnek, kapcsolatot és barátságot ápol a térségi és térségen túli településekkel. Célja, olyan programok szervezése, melyek segítik a tagok egészségmegőrző és kulturális igényeit kielégíteni, az idős kornak megfelelő életvitelt kialakítani.

Nagyvenyim nyugdíjasai 1980. január 1-én alakították meg első klubjukat, Horváth Imre irányításával. Az évek múlásával a klub létszáma 10 főre csökkent. 1994-ben 38 fő taggal a klub újjászerveződött. Elnöknek Kéri Jánost választották, ő 1999-ig vezette. A klub kulturális élete ekkor indult fejlődésnek. 1999-2009-ig Fási Éva volt a vezető. Ebben az időszakban a taglétszám 80 főre emelkedett.


2013 - I. Kisapostagi Dalostalálkozón elért I. helyezést népdalkörünk - képek

A klub csoportjai - dalkör, tánccsoportok, versmondók, kabarécsoport, énekesek - elismerést szereztek Nagyvenyimnek. 2010-től a nyugdíjas klub vezetője Juhász-Vedres Zoltánné lett.

Nagyvenyim címerében található őrdaru tiszteletének jeleként, a társaság 2002- ben felvette az „Aranydaru Nyugdíjas Klub" nevet.

Tevékenységükért, Nagyvenyim képviselőtestülete „Nagyvenyimért" kitüntetést adományozottá klubnak.