Nagyvenyimért - Nagyvenyim

Nagyvenyimért


Beszámoló a közalapítvány 2013. évi tevékenységéről:

beszamolo2013.pdf


A "NAGYVENYIMÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
pályázatot hirdet a cél szerinti támogatásaira


1. A támogatásban részesíthetők köre
A közalapítvány kizárólag Nagyvenyimen működő
- közintézményeknek
- civil szervezeteknek
- és nagyvenyimi állandó lakással rendelkező magánszemélyeknek nyújt támogatást.

2. Támogatási formák
- kulturális tevékenység, program
- sport tevékenység, program
- környezetvédelem, környezeti kultúra javítása
- közbiztonsági feladatok fejlesztése
- betegségmegelőzés, gyógyítás fejlesztése
- szociális gondoskodás, családsegítés, időskorúak gondozása
- foglalkoztatáspolitika és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

3. A pályázatok tartalmi követelményei
- a 2. pontban felsoroltak közül a támogatási forma megjelölése
- a tevékenység, program, fejlesztés, stb. rövid leírása, bemutatása
- a támogatandók köre, létszámának meghatározása
- a pályázati elképzelés teljes költsége, a végrehajtáshoz rendelkezése álló saját és egyéb 
anyagi forrás nagysága
- az igényelt támogatás konkrét összege, és mire, hogyan kerülne felhasználásra
- a támogatás igénylését alátámasztó érvek, indokok
- a pályázó címének, telefonszámának, bankszámlaszámának /átutalás esetén/ megadása.

4. A pályázatok elbírálásának folyamata
- a pályázati kérelmeket a Közalapítvány Kuratóriumának elnökéhez kell eljuttatni sze-
mélyesen, vagy postai úton /Móri Imre, 2421 Nagyvenyim, Rózsa u. 54./
- a 3. pontban felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a kuratórium
a benyújtást követő 10 napon belül döntést hoz
- sikeres pályázat esetén a megítélt támogatás a pályázó számlájára átutalásra, ennek 
hiányában készpénzben átadásra kerül
- elutasított pályázat esetén a pályázó írásos tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás kapcsolódik a 2006. évi LXV. 1. § /2/ bek. c/ pontjához.

A közalapítvány kuratóriuma nevében:

Móri Imre elnök


letölthető formátum