Partnerségi Egyeztetés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéről - Nagyvenyim


Hír: Partnerségi Egyeztetés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéről
(Kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Küldte: admin
2017 november 27 hétfő - 18:25:22


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozás alatt lévő tervezete elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. Jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet 2017. december 5-én 17.00 órakor a Községháza tanácskozó termében Lakossági Fórum keretében is bemutatjuk. A fórumra tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Az egyeztetési anyag 2017. november 27-től megtekinthető a www.nagyvenyim.hu oldalon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein is.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

a) Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy

c) nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

készülő kézikönyvvel és rendelet tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e-mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

A fenti partnerségi egyeztetés, valamint az azt követő államigazgatási egyeztetési eljárás észrevételei nyomán véglegesített tervezetet várhatóan december 19-én terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

A TAK elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.

Településképi rendelet

Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek: helyi értékvédelem, reklám, településképi bejelentés, településképi véleményezés, településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.

Kapcsolódó letölthető anyagok:

Nagyvenyim nyilvántartott értékei:
Nagyvenyim_nyilvantartrott_epiteszeti_ertekei.pdf

Nagyvenyim Településképi Arculati Kézikönyv:
Nagyvenyim_TAK.pdf

Nagyvenyim Építési Szabályzat településképi rendelkezései:
NESZ_2015.pdf

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről - véleményezésre:
TKR_Nagyvenyim_velemenyezesre.pdf

Nagyvenyim, 2017. november 27.

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester
Ezen hír származási helye: Nagyvenyim
( http://htomi77.hu/nagyvenyim/news.php?extend.1201 )