Közszemlére tétel - Nagyvenyim


Hír: Közszemlére tétel
(Kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Küldte: Nagyvenyim
2005 szeptember 14 szerda - 22:39:07


Nagyvenyim község Településszerkezeti tervének 2005. szeptember 15-től történő közszemlére tétele.

Nagyvenyim Község Polgármestere - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Nagyvenyim község településszerkezeti tervét 2005. szeptember 15-től egy hónapi időtartamra közszemlére teszem. A településszerkezeti terv megtekinthető Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben (hétfő, csütörtök, péntek: 8 órától 12 óráig, szerdán 8 órától 16 óráig). Nagyvenyim, 2005. szeptember 14. Rauf Pál polgármester
Ezen hír származási helye: Nagyvenyim
( http://htomi77.hu/nagyvenyim/news.php?extend.4 )